Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?

krúžky

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?

Krúžky sa vytvárajú na EduPage stránke. Pre každý krúžok sa na začiatku školského roka vytvorí hodina veľmi podobne, ako pre iný vyučovací predmet. Hodinu si môže vytvoriť sám učiteľ, ktorý vedie krúžok, alebo môže hodinu pre krúžok vytvoriť administrátor takto:

V ľavom menu zvoľte Agendu online a potom Krúžky. Tu máte aj prehľad o vytvorených hodinách pre krúžky a ŠKD.
Zvoľte vytvoriť nový krúžok.

Dôležité je, aby ste pri výbere predmetu zvolili "Krúžok".

Ak ešte neviete, ktorí žiaci budú krúžok navštevovať, vytvorte "prázdny krúžok" bez vybraných žiakov. Žiakov môžu do krúžku vybrať neskôr buď triedni učitelia, alebo učiteľ, ktorý bude krúžok viesť. Ako môže triedny učiteľ zadeliť žiakov svojej triedy na krúžky?

Ak už viete, ktorí žiaci budú chodiť na krúžok, vyberte ich. Nemusíte najskôr vybrať triedy. Do vyhľadávača začnite písať meno žiaka, systém vám ponúkne žiakov, vy len zaškrtnete tých, ktorých potrebujete.

Aby sa krúžok zobrazoval v triednej knihe, zadajte termín krúžku kliknutím na tlačidlo "Pridať do rozvrhu". Pridať krúžok do osobného rozvrhu možno aj neskôr, stačí otvoriť nastavenia hodiny a vyhľadať v spodnej časti sekciu Rozvrh tejto hodiny.
Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?

Po uložení sa učiteľovi vytvorí krúžok, ktorý učiteľ nájde medzi svojimi riadnymi hodinami v spodnej časti.

Ak si chcete uľahčiť prihlasovanie na krúžky, použite modul Prihlasovanie. Žiakov prihlásených cez tento modul môžete priamo vyexportovať do hodiny pre krúžok. Odpadá manuálne zadeľovanie žiakov na krúžky, všetko urobí systém automaticky.

Ako dať učiteľovi právo na administráciu krúžkov?

Viac informácií: Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?