Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?

ŠKD sa po novom zadáva na EduPage stránke. Pre každé oddelenie ŠKD vytvorí administrátor alebo učiteľ-družinár hodinu veľmi podobne, ako sa vytvára akákoľvek iná vyučovacia hodina.

Hodiny pre ŠKD môže administrátor vytvoriť cez Agendu online. Tu máte aj prehľad o vytvorených hodinách pre krúžky a ŠKD.

Dôležité je pri výbere predmetu zvoliť "ŠKD".

Pri výbere žiakov zaškrtnete len tých žiakov, ktorí navštevujú ŠKD. Uložte.

Ak máte žiakov z viacerých tried, výber žiakov môžete urobiť aj ináč. Do vyhľadávača žiakov v pravej časti začnite písať meno. Systém vám ponúkne žiakov, zaškrtite z nich tých, ktorí budú navštevovať ŠKD. Systém automaticky vypíše triedu, ktorú vybraný žiak navštevuje. Takto si vyberte všetkých žiakov.

Aby sa hodina zobrazovala v triednej knihe, pridajte termín ŠKD do osobného rozvrhu učiteľa. Termín ŠKD zadáte cez +Pridať hodinu. Je možné zadať ho aj neskôr tak, ako to popisujte tento návod: Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?

Po uložení hodiny sa učiteľovi(družinárovi) vytvorí hodina pre ŠKD. Nájde ju po prihlásení sa na EduPage stránku. Učiteľ si môže pre túto hodinu vytvoriť plán v EduPage, môže zapisovať učivo do triednej knihy, robiť dochádzku atď. Viac informácií: Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?

Pri synchronizácii EduPage stránky s aScAgendou sa informácia o žiakoch navštevujúcich ŠKD dostane do aScAgendy. Na karte žiaka ponechajte automatické nastavenie podľa EduPage. Žiaci, ktorých ste pri vytváraní hodiny pre ŠKD vybrali, budú mať nastavenú hodnotu "navštevuje".

V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?

Upozornenie: Keďže ŠKD má obvykle viac oddelení, otázkou je, koľko hodín pre ŠKD vytvoriť. Pri odpovedi na túto otázku treba mať na pamäti, že pre každú hodinu vznikne nová triedna kniha.