ETK pre ŠKD a krúžky

Slovenčina Čeština

1. Predpokladom pre používanie ETK v ŠKD a v krúžkoch je mať vytvorené hodiny pre ŠKD/krúžky.

Pre krúžky a ŠKD je potrebné vytvoriť hodiny veľmi podobne, ako pre akúkoľvek inú hodinu. Hodiny môže vytvoriť buď administrátor, alebo priamo učiteľ, ktorý vedie krúžok/ŠKD.

Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?

2. Rozvrh pre ŠKD/krúžky
ŠKD a krúžky sa obvykle nezadávajú do normálneho rozvrhu, ale zadávajú sa do osobného rozvrhu učiteľov. Potom sa tieto hodiny zobrazujú normálne v triednej knihe.

Do osobného rozvrhu môže zaradiť hodinu učiteľ, ktorý učí v ŠKD/vedie krúžok, alebo to môže urobiť aj administrátor.
Učiteľ - prečo nevidím hodiny pre ŠKD/krúžok v rozvrhu a v triednej knihe?
Administrácia osobných rozvrhov učiteľov

Ak sa v ŠKD striedajú dvaja družinári, obaja môžu byť priradení k jednej hodine. V jednom oddelení ŠKD sa striedajú dvaja družinári. Ako vytvoriť hodinu?

Ku hodine pre krúžok/ŠKD si učiteľ/družinár môže vytvoriť plán. Učiteľ/družinár - ako si pripraviť plán pre ŠKD?
Učivo v ETK potom nemusí vypisovať, stačí si vybrať z plánu. Učiteľ - ako zapísať do triednej knihy vzdelávacie aktivity v ŠKD (náplň krúžku)?