Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Ak triedny učiteľ povolil zadávanie elektronických ospravedlneniek, rodič môže zadať elektronickú ospravedlnenku hneď ako zistí, že dieťa bude chýbať. Napríklad, žiačka Mária Benková bude chýbať 2. decembra z dôvodu plánovaného ortopedického vyšetrenia. Rodič môže ospravedlnenku zadať napríklad už v novembri, keď sa dozvie termín.

Učiteľovi príde správa o čakajúcej ospravedlnenke. Nemusí s akceptovaním čakať až do dňa absencie. Môže túto ospravedlnenku akceptovať hneď ako príde.


Keď v daný deň učitelia v triednej knihe zadajú absenciu žiaka,

táto sa na základe akceptovanej ospravedlnenky okamžite automaticky ospravedlní.

Môžem zadať elektronickú ospravedlnenku dopredu?
Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?