Môžem zadať elektronickú ospravedlnenku dopredu?

Slovenčina Čeština

Ak viete dopredu, že vaše dieťa bude na vyučovaní chýbať, nemusíte so zadaním elektronickej ospravedlnenky čakať až do dňa, keď bude chýbať. Ospravedlnenku môžete zadať aj vopred.

Učiteľ ju takisto môže akceptovať vopred. Keď učitelia zadajú v dochádzke absenciu vášho dieťaťa, táto sa na základe akceptovanej ospravedlnenky automaticky ospravedlní. Počas chýbania Vám tak nebudú zbytočne chodiť notifikácie o chýbaní vášho dieťaťa na vyučovaní.

Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?
Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda
Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web