Výstražný trojuholník pri hodine v ETK

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Ak sa Vám v ETK zobrazuje pri niektorých hodinách výstražný trojuholník, znamená to nejaký problém s hodinou.

Toto sú najčastejšie problémy, ktoré môžu nastať:

a) Nemáte túto hodinu vytvorenú: Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

b) Hodinu máte vytvorenú, ale je to delená hodina a treba ju prepojiť s názvom skupiny v rozvrhu. Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu

Hodina môže byť taktiež zle prepojená - nevybrali ste si tú správnu skupinu z rozvrhu.

c) Duplikát hodiny - pre tento predmet a triedu máte vytvorených dve alebo viac hodín. Overte si, ktoré hodiny je potrebné vymazať. Ak máte v jednej hodine vytvorený plán a v druhej nie, treba zmazať hodinu bez plánu. Ako zmazať hodinu?

Hláška svieti aj v prípade, že sa jedná o predmety s viacerými zložkami, napríklad Slovenský jazyk a máte pre tejto jeden predmet vytvorené dve hodiny - jednu pre gramatiku, druhú pre literatúru. Prepojte si takéto hodiny cez "zložku predmetu" a výstražný trojuholník zmizne. Postupujte podľa tohto návodu: Hodina s viacerými zložkami - napríklad SJL - gramatika a literatúra

Iné možné problémy je potrebné konzultovať s vašim školským administrátorom EduPage.