Upozornenie na nezadané učivo

červené okienka, červené dni, červené dni v kalendári, čo znamenajú červené okienka v kalendári, červené dni v ETK, červené okienka v ETK

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Učiteľ v triednej knihe má k dispozícii okamžitú kontrolu nezapísaného učiva pomocou farieb v kalendári. Červená farba znamená, že v daný deň chýba zapísané nejaké učivo:

Žltá farba znamená, že je učivo v daný deň zapísané.

Administrátor môže nastaviť automatické upozorňovanie na nezapísané učivo: Automatické upozorňovanie učiteľov na nevyplnené učivo v triednej knihe
Učiteľ dostane notifikáciu s informáciou o dátume prvého nezadaného učiva, počte hodín, na ktorých nie je zapísané učivo a v ktorých triedach.

Po kliknutí na danú správu vás systém presmeruje do triednej knihy, kde môžete učivo doplniť.

Systém zašle notifikáciu opakovane v priebehu niekoľkých dní v prípade že si učiteľ opakovane učivo nedoplní.