Administrácia osobných rozvrhov učiteľov

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Na čo slúži funkcia "Osobné rozvrhy učiteľov"?
Táto funkcia slúži na zadávanie pravidelného rozvrhu na ZUŠ, v ŠKD, rozvrhu krúžkov a podobne. Hodiny vytvorené cez túto funkciu sa automaticky zobrazia v ETK a je k nim možné vypĺňať učivo a chýbajúcich žiakov.

Ako sa takýto rozvrh líši od rozvrhu vytvoreného v programe aSc Rozvrhy?
- je možné zadávať vyučovanie aj na konkrétny časový interval, napr. 7:00-8:00, alebo na časť dňa ako ráno, doobeda, poobede, večer.
- je možné zadávať vyučovanie pre krúžky/ŠKD
- pre každú hodinu je možné zvlášt zadať dátum začiatku a konca platnosti

Vytvorenie osobného rozvrhu učiteľov z pohľadu administrátora
Prihláste sa ako administrátor Edupage stránky a v Ovládacom paneli zvoľte "Štart - Rozvrhy a Suplovanie - Administrácia osobných rozvrhov učiteľov":


Definujte hodiny tlačidlom "Pridať hodinu".
Zvoľte si učiteľa, k nemu sa vyfiltrujú "moje hodiny", ktoré daný učiteľ učí. V spodnej časti okna sa zobrazí rozvrh danje "mojej hodiny".
Ďalej môžete zvoliť deň, čas (časový interval), platnosť, učebňu a opakovanie.


Návod, ako vytvoriť "moju hodinu": Prehľad a správa hodín
Osobný rozvrh učiteľa môžete definovať aj priamo pri definovaní "mojej hodiny": Administrátor - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?

Takto môžete popridávať rozvrh svojim učiteľom, ktorí ho uvidia po otvorení svojej ETK.


Učiteľ si môže vytvoriť osobný rozvrh aj sám alebo si môže upraviť/pridať hodiny do rozvrhu, ktorý mu vytvoril administrátor.
Učiteľ - vytvorenie osobného rozvrhu
Učiteľ - Vytvorenie osobného rozvrhu pre ZUŠ

Suplovanie
Zadávanie suplovania osobných rozvrhov je možné iba v Suplovaní Online.
Aby sa hodiny z osobných rozvrhov učiteľov zobrazili v suplovaní, je potrebné túto funkciu zapnúť. Otvorte si v Edupage Suplovanie Online a v menu "Nastavenia" - "Rozšírené" zapnite "Osobné rozvrhy učiteľov":

Poznámky
- Zapnutím tejto funkcie ju aktivujete pre práve vybraný deň a všetky ďalšie dni, kde ste ešte nemali zadané suplovanie. To, či je funkcia aktivovaná pre vybraný deň poznáte poďľa textu "Osobné rozvrhy učiteľov" na spodku okna. Ak chcete funkciu aktivovať pre iný deň, kde ste už mali zadané suplovanie, treba sa prepnúť na tento deň a opäť zvoliť v menu "Nastavenia" - "Rozšírené" - "Osobné rozvrhy učiteľov".
- ak máte cez osobné rozvrhy vytvorené hodiny na časť dňa alebo časový interval, tieto sa zobrazia v tabuľke vpravo vo zvlášť stĺpcoch a systém nevie úplne správne skontrolovať kolízie v suplovaní takýchto hodín, na čo treba dať pozor pri vyberaní suplujúceho učiteľa.