Učiteľ - vytvorenie osobného rozvrhu

English Slovenčina

Na čo slúži funkcia "Osobné rozvrhy učiteľov"?
Táto funkcia slúži na zadávanie pravidelného rozvrhu v ZUŠ, v ŠKD, rozvrhu krúžkov a podobne. Hodiny vytvorené cez túto funkciu sa automaticky zobrazia v ETK a je k nim možné vypĺňať učivo a chýbajúcich žiakov.

Ako sa takýto rozvrh líši od rozvrhu vytvoreného v programe aSc Rozvrhy?
- je možné zadávať vyučovanie aj na konkrétny časový interval, napr. 7:00-8:00, alebo na časť dňa ako ráno, doobeda, poobede, večer.
- je možné zadávať vyučovanie pre krúžky/ŠKD
- pre každú hodinu je možné zvlášt zadať dátum začiatku a konca platnosti.

Ako si vytvoriť osobný rozvrh?
Učiteľ/družinár, sa prihlási prihlasovacím menom a heslom, ktoré má vygenerované z aSc Agendy na Edupage stránku.
Najskôr potrebujete mať vytvorené hodiny pre ŠKD/krúžky:
Učiteľ (družinár) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?
Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?

Priamo pri vytváraní hodiny si môžete zadefinovať kedy sa bude hodina konať. Tým zadáte hodinu do osobného rozvrhu.

Môžete to urobiť aj neskôr v úprave "mojej hodiny" alebo v osobnom rozvrhu: v ľavom paneli "Nastavenia" – "Rôzne" – "Môj Rozvrh":


Tlačidlom "Pridať hodinu" si môžete vytvoriť a kedykoľvek pridávať hodiny.
Zvoľte si deň, čas, vyberte už vytvorenú "moju hodinu", platnosť, opakovanie.
Takto môžete popridávať viacero hodín, ktoré učíte - tie potom budete mať zobrazené vo svojej ETK pod svojím menom.


Každý učiteľ si pridáva svoje hodiny, ktoré sa mu zobrazia v ETK. Tu môže zapísať učivo a chýbajúcich tak, ako v klasickej triednej knihe.


Učiteľ - Dochádzka
Ako použiť tematický plán v triednej knihe
Učiteľ - Ako zadať učivo na týždeň?