Kde vidím, či je postupujúci žiak zaregistrovaný do vyššieho kola súťaže?

súťaže, postup

V module Súťaže v Zozname súťažiacich si zvoľte danú súťaž a kategóriu.
V stĺpci Kolo si zvoľte hľadané vyššie kolo súťaže:


Takto vidíte žiakov zaregistrovaných do vyššieho kola danej súťaže. V stĺpci Registrácia majú zelenú kvačku a v stĺpci Kód je uvedený ich súťažný kód pre toto kolo.

Ak ich takto nevidíte, postupujúcich žiakov je potrebné ešte zaregistrovať.
Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu?
Ako môžem manuálne zaregistrovať žiaka do vyššieho kola súťaže?

V tomto pohľade môžete postupujúcim žiakom hneď zaslať informáciu o zaregistrovaní do vyššieho kola súťaže :
Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?
Prípadne poslať výzvu rodičom na zadanie informovaného súhlasu pre vyššie kolo súťaže:
Ako pošlem cez EduPage výzvu rodičom na odovzdanie informovaného súhlasu?

Viac návodov: Súťaže