Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu?

súťaže

Ak Váš žiak uspel v súťažnom kole, ktoré práve skončilo, a postupuje do ďalšieho výššieho kola tejto súťaže, musíte ho do vyššieho kola opäť zaregistrovať. Pre vyššie kolo sa mu vygeneruje nový súťažný kód. Registráciu do vyššieho kola urobíte vo Výsledkovej listine dokončeného kola súťaže. Napríklad do okresného kola budete registrovať z výsledkovej listiny školského kola. Postup je popísaný nižšie.

Potvrdiť postup do vyššieho kola je možné až keď je registrácia do tohto vyššieho kola súťaže otvorená:
Kde zistím, že registrácia do súťaže je už otvorená?

V module Súťaže v časti Výsledková listina vyberte súťaž a kolo, ktoré sa práve skončilo.
Pri žiakoch vašej školy, ktorí podľa kritérií organizátora súťaže postúpili do vyššieho kola, je zelené tlačidlo Potvrdiť postup.
Kliknite naň a pokračujte v registrácii do nasledujúceho kola súťaže:


Po úspešnom zaregistrovaní sa žiakovi automaticky vytvoril nový záznam pre vyššie kolo súťaže, vidíte ho v časti Zoznam súťažiacich:

Dôležité! Súťažiaci v okresnom a vyššom kole súťaže musia mať zadaný informovaný súhlas pre organizátorov.
Kde vidím, ktorí žiaci majú zadaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre organizátorov súťaže?

V ojedinelých prípadoch, napr. ak potrebujete poslať do vyššieho kola náhradníka, môžete ho zaregistrovať manuálne takto:
Ako môžem manuálne zaregistrovať žiaka do vyššieho kola súťaže?

Poznámka: Niektoré súťaže nemajú určený postup do vyššieho kola automaticky podľa poradia, ale o počte postupujúcich rozhoduje organizátor vyššieho kola súťaže. V takom prípade registrácia do vyššieho kola bude možná až po vytvorení pozvánky od organizátora v jeho administračnom prostredí: Ako zistím, či je žiak pozvaný do vyššieho kola súťaže?

Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?
Viac návodov: Súťaže