Kde vidím priebežnú výsledkovú listinu pre naše školské kolo súťaže?

Pre školské kolo súťaží, ktoré škola robí vo vlastnej réžii, je možné pozrieť si priebežnú výsledkovú listinu ešte pred koncom súťažného kola - deadline konania školského kola nastavený centrálne v EduPage.

Postupujte takto:

- zaregistrovaným žiakom zapíšte body z jednotlivých častí školského kola, tak ako je to zadefinované v pokynoch organizátora (MOP)
Ako zadám žiakom vlastné dodatočné body za jednotlivé časti v školskom (domácom) kole súťaže?

- hneď po zapísaní týchto bodov sa v časti Výsledková listina zobrazí priebežné poradie vašich súťažiacich:

- túto priebežnú výsledkovú listinu vidíte zatiaľ iba vy na svojej škole. Zvážte, prosím, či už tieto výsledky poslať svojim súťažiacim. Ideálne je počkať až do dátumu konca súťažného kola.

- body viete upravovať a zapisovať až do dátumu konca súťažného kola. Napr. v prípade ak niekto zo súťažiacich absolvuje školské kolo neskôr ako ostatní.

- po dátume konca školského kola sa v systéme ukončí možnosť zadávať body a výsledková listina sa stane finálnou výsledkovou listinou školského kola

Dôležité: registrovať resp. potvrdiť postup do nasledujúceho kola súťaže bude možné až po dátume konca školského kola.

Ako si zobrazím výsledkovú listinu?
Kde zistím, že registrácia do súťaže je už otvorená?

Viac návodov: Súťaže