Ako si zobrazím výsledkovú listinu?

súťaže, výsledky

V module Súťaže kliknite na tlačidlo Výsledková listina a vyberte danú súťaž a kolo.

Pokyn na zverejnenie výsledkovej listiny po ukončení súťažného kola pre každú súťaž vydá organizátor súťaže. Dovtedy nevidíte výsledky súťažiacich.

Keď je už povolené zverejniť výsledky súťaže, zobrazí sa vám poradie žiakov:

Pri žiakoch vašej školy, ktorí postupujú podľa pravidiel danej súťaže, je zelené tlačidlo Potvrdiť postup pre registrovanie do vyššieho kola súťaže. Viac v návode:
Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu?

Výsledok môžete poslať priamo aj svojim žiakom ako Správu v EduPage stlačením tlačidla Poslať výsledky súťažiacim:
Ako pošlem žiakom správu o ich výsledku v súťaži?

Pokiaľ nejakého žiaka chcete vyradiť z výsledkovej listiny, postupujte podľa tohto návodu:
Ako označiť žiaka, ktorý nemá figurovať vo výsledkovej listine?

Poznámka:
V prípade školského kola uvidíte iba žiakov svojej školy.
Vo vyšších kolách si môžete zobraziť aj žiakov iných škôl. Neuvidíte mená cudzích žiakov, ale iba ich bodový výsledok.

Kde vidím priebežnú výsledkovú listinu pre naše školské kolo súťaže?
Viac návodov: Súťaže