Ako pošlem žiakom správu o ich výsledku v súťaži?

súťaže, výsledky

V module Súťaže kliknite na tlačidlo Výsledková listina. Vyberte súťaž a kategóriu.
Stlačte tlačidlo Poslať výsledky súťažiacim:

Súťažiacim sa cez EduPage rozpošle správa so svojím výsledkom. Text v správe obsahuje umiestnenie súťažiaceho v rámci kategórie, získaný počet bodov a prípadne ďalšie informácie (percentil, získaný titul úspešného riešiteľa,....) :

Kde uvidím odpovede mojich žiakov v konkrétnej súťaži?
Žiak - kde si pozriem po súťaži svoje výsledky a odpovede?

Viac návodov: Súťaže