Ako zadám žiakom vlastné dodatočné body za jednotlivé časti v školskom (domácom) kole súťaže?

súťaže, výsledky

V module Súťaže kliknite na tlačidlo Priebeh súťaže.
Ak to súťaž umožňuje, tu viete zadať dodatočné body pre prebiehajúcu súťaž.


Poznámka: Body viete zapísať len zaregistrovaným žiakom:
Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?

V riadku pre konkrétneho súťažiaceho kliknite na ikonku editovať a zadajte príslušné dodatočné body v rozmedzí podľa pokynov organizátora súťaže. Body za započítajú do celkového počtu získaných bodov súťažiaceho.

Poznámka:
Udeľovanie dodatočných bodov je presne vyšpecifikované v Pokynoch danej súťaže vydaných organizátorom súťaže.
Napr. pre školské kolo jazykových olympiád, ktoré ste na škole organizovali len vo vlastnej réžii, zapisujete sami všetky výsledky svojich žiakov za jednotlivé časti, tak ako je to popísané vyššie.
Ale pre školské kolo súťaže, ktoré prebehlo online testom na platforme EduPage, nezapisujete dodatočné body. Výsledky online testu sa vyhodnotia samé a body sa priamo zobrazia vo výsledkovej listine v EduPage.

Kde vidím priebežnú výsledkovú listinu pre naše školské kolo súťaže?
Ako si zobrazím výsledkovú listinu?
Viac návodov: Súťaže