Čo robiť v prípade technických problémov počas riešenia súťaže?

Ak si žiak omylom zavrie prehliadač počas testu, môže si test znova spustiť s rovnakým kódom.

Ak žiakovi počas riešenia testu zlyhá počítač, môže si spustiť test na inom zariadení (napr. na mobile).

Pozor: Čas však žiakovi plynie od prvého spustenia testu.

Odpovede žiaka sa priebežne zaznamenávajú, takže pri druhom spustení testu na novom zariadení systém ponúkne obnovu uložených odpovedí.

Pokiaľ žiak stratil technickými problémami veľa času, je možné požiadať organizátora o predĺženie času alebo napíšte na sutaze@asc.sk. Treba uviesť dôvod.

Žiak - ako budem súťažiť (súťaže iBobor, ScratchCup, PythonCup)?
Ako sa k súťaži pripojí žiak, ktorý nemá prístup do EduPage?