Pred súťažou

Slovenčina Ako zadám žiakom kategóriu, v ktorej budú súťažiť?
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?
Slovenčina Ako prihlásim (šikovného) žiaka do viacerých kategórií?
Slovenčina Ako zrušiť nesprávnu registráciu do súťaže?
Slovenčina Ako zmením registračné detaily pre už zaregistrovaného súťažiaceho?
Slovenčina Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?
Slovenčina Ako môžem sledovať priebeh súťaže a upozorniť žiakov, ktorí ešte nezačali súťažiť?
Slovenčina Čo robiť v prípade technických problémov počas riešenia súťaže?
Slovenčina Kde zistím, že registrácia do súťaže je už otvorená?
Slovenčina Ako zaregistrujem postupujúcich žiakov z domáceho kola MO pre kat. A,B,C ?