Žiak - ako budem súťažiť (súťaže iBobor, ScratchCup, PythonCup)?

súťaže, iBobor

Pri registrácii dostane každý súťažiaci žiak súťažný kód, pomocou ktorého si spustí test.
Tento kód sa mu zobrazuje po zaregistrovaní v jeho EduPage aplikácii:


Okrem toho pred samotnou súťažou mu poverený učiteľ pošle v Edupage správu obsahujúcu jeho súťažný kód a základné informácie:


V deň súťaže žiak ide na stránku ibobor-online.sk a zadá svoj súťažný kód.
Po zadaní kódu stlačí tlačidlo Štart, čím sa mu spustí súťažný test.

Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?
Ako môžu súťažiť žiaci, ktorí bežne nepoužívajú konto v EduPage (napr. žiaci 1. stupňa ZŠ)?
Viac návodov: Súťaže