Ako môžu súťažiť žiaci, ktorí bežne nepoužívajú konto v EduPage (napr. žiaci 1. stupňa ZŠ)?

Žiaci 1. stupňa ZŠ sa bežne neprihlasujú do EduPage, komunikáciu so školou riešia za nich rodičia cez rodičovské konto.
Ako potom môžu žiaci súťažiť v súťažiach, napr. v súťaži iBobor, v ktorej sú aj kategórie pre 1. stupeň ZŠ?

Na to, aby mohli žiaci súťažiť, nemusia vedieť svoje prihlasovacie údaje do EduPage.

Učiteľ žiakov zaregistruje, vytlačí a rozdá im v deň súťaže súťažné kódy a žiaci si môžu spustiť súťažný test cez stránku onlineolympiady.sk zadaním svojho súťažného kódu.

Ako vytlačiť súťažné kódy pre žiakov?
Ako sa k súťaži pripojí žiak, ktorý nemá prístup do EduPage?

Pokiaľ sú žiaci doma a pravidlá súťaže umožňujú súťažiť aj z domu, potom môže učiteľ rozoslať kódy cez EduPage. Správa so súťažným kódom a informáciami príde aj do rodičovského konta. Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?

Rodičia môžu za svoje deti taktiež prejaviť záujem o súťaž: Žiak - ako môžem prejaviť záujem o konkrétnu súťaž?

Žiaci si cez rodičovské konto môžu tiež vyskúšať úlohy z predchádzajúcich ročníkov súťaže: Žiak - ako si vyskúšam súťažné úlohy z minulých ročníkov?

Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?

Viac návodov: Súťaže