Pri registrácii sa zadával email na žiaka, prečo ho ako organizátor nevidím?

Ak sa pri registrácii žiaka požadovala emailová adresa, organizátor ju uvidí až keď si vyberie príslušné kolo súťaže. Okresný organizátor okresné kolo, krajský organizátor krajské kolo. V niektorých prípadoch je potrebné vybrať aj konkrétnu kategóriu.

Kliknite na kachličku Prehľad žiakov.


Zvoľte súťaž a kolo, prípadne aj kategóriu. V prehľade sa objavia stĺpce s emailovým a telefonickým kontaktom na súťažiaceho.

Pokiaľ sa zobrazujú len iniciálky žiaka a kontakty na žiaka sa nezobrazujú, potom žiak/rodič ešte nezadal informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

V takomto prípade je potrebné ohľadom súhlasu kontaktovať učiteľa, ktorý žiaka registroval.
Prečo nevidím celé meno žiaka, len jeho iniciály?

Viac návodov: Prístup pre organizátorov