Organizátor - ako zistím, ktorí rodičia podali súhlas so spracovaním osobných údajov

Rodičia žiakov môžu podať súhlas so spracovaním osobných údajov elektronicky. Prihlásia sa svojím overeným rodičovským kontom a súhlas vám odošlú elektronicky.

V záložke Prehľad žiakov vidíte zoznam žiakov prihlásených do okresných kôl a vidíte aj informáciu, ktorí žiaci už súhlas podali a ktorí zatiaľ ešte nie:

Poznámky:
- Kým nebol podaný súhlas so spracovaním osobných údajov, v zoznamoch vidíte namiesto mena a priezviska iba iniciály súťažiaceho.

- Súhlas môžu podať aj 16-roční žiaci sami za seba, rovnakým spôsobom ako rodič - elektronicky.

- Alternatívny spôsob podania súhlasu je taký, že rodič si súhlas vytlačí, podpíše a nahrá fotografiu súhlasu. Tento spôsob je určený pre rodičov, ktorí sa nevedia prihlásiť, nepoužívajú techniku alebo iba potrebuje pomoc od školy.

- Pre vás ako organizátora je jedno akým spôsobom rodič súhlas podal. V každom prípade vidíte pri danom žiakovi či súhlas bol podaný alebo nie, bez ohľadu na spôsob.

Viac návodov pre administráciu súťaží:
Prístup pre organizátorov