Ako hromadne vytvoriť prístup do EduPage pre učiteľov?

Po prihlásení sa na EduPage stránku kliknite na kachličku.


Ďalej kliknite na kachličku "Dáta školy".


Učiteľov môžete pridať po jednom, alebo môžete ich môžete naimportovať naraz kliknutím na Import z Excelu.


Vyberte tabuľku Učitelia. Kliknutím na ??? môžete vybrať správny názov stĺpca.


Učiteľom treba vytvoriť konto v EduPage a poslať im prihlasovacie údaje.
Prihlasovacie údaje do EduPage môžete učiteľom poslať kliknutím na toto tlačidlo:


Aby učitelia videli modul súťaže, je potrebné pridelilť im právo na tento modul: Ako pridať používateľské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?

Ako individuálne pridať do EduPage nového učiteľa?
Viac návodov: Škola bez EduPage