Ako individuálne pridať do EduPage nového učiteľa?

Ak vaša škola používa resp. má inštalovaný program aScAgenda, všetky zmeny je potrebné spraviť v tomto programe a následne spraviť synchronizáciu aScAgendy a EduPage stránky.
aScAgenda - Dokumentácia

Ak vaša škola nepoužíva resp. ani nemá inštalovaný program aScAgenda, ale zatiaľ využívate len základné moduly EduPage (Súťaže, Anonymný dotazník,...), zmeny údajov viete spraviť priamo vo vašom EduPage.

Po prihlásení sa na EduPage stránku ako administrátor v časti Sprievodca vyberte kachličku Dáta školy:


Vyberte záložku Učitelia. V tabuľke kliknite do posledného prázdneho riadka a zadajte meno, priezvisko a email nového učiteľa. Uložte zmeny:


Takto ste vytvorili konto pre vášho nového učiteľa. V tabuľke sa zoradil na svoje miesto podľa priezviska.
Kliknite na link Konto v danom riadku a pošlite novému učiteľovi výzvu na zmenu hesla na jeho zadaný email:


Aby učitelia videli modul súťaže, je potrebné pridelilť im právo na tento modul: Ako pridať používateľské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?

Ako hromadne vytvoriť prístup do EduPage pre učiteľov?
Viac návodov: Škola bez EduPage