Súťaže a prechod do nového školského roka

prechod, súťaže

Aby ste v novom školskom roku mali v module Súťaže správne zoznamy svojich žiakov zaradených v správnych triedach, je potrebné vo vašom EduPage spraviť prehod do nového školského roka.

Prihláste sa ako administrátor do vášho EduPage.
Ak na úvodnej stránke vidíte výzvu na prechod do nového školského roka, je potrebné aktualizovať údaje pre vašu školu:

Ak vaša škola používa program aScAgenda, postupujte takto:
Prechod do nového školského roku

Ak vaša škola nepoužíva resp. ani nemá inštalovaný program aScAgenda, ale zatiaľ využívate len základné moduly EduPage (Súťaže, Anonymný dotazník,...), prechod do nového školského roka spravíte nasledovne:
Ako spravíme prechod do nového školského roka keď nemáme aScAgenda?

Výsledky z minulých ročníkov súťaží ostávajú vo vašom EduPage, nájdete ich takto:
Kde nájdem výsledky súťaže za minulý školský rok?

V prípade doplňujúcich otázok nám napíšte na adresu sutaze@asc.sk.

Viac návodov: Súťaže