Kde nájdem výsledky súťaže za minulý školský rok?

prechod, súťaže

Výsledky súťaží z minulých ročníkov ostávajú v EduPage uložené.

Prihláste sa do svojho EduPage a v ľavom dolnom rohu prepnite školský rok:

V module Súťaže v záložke Výsledková listina teraz vidíte výsledky súťaže zo zvoleného školského roka:

Poznámka:
Zvolený školský rok sa aplikuje na všetky moduly v EduPage. Preto sa nezabudnite prepnúť naspäť na aktuálny školský rok.

Viac návodov: Súťaže