Ako si zobraziť výsledkovú listinu Pytagoriády?

V module Súťaže kliknite na záložku Výsledková listina.

Vyberte danú súťaž a kolo. Ak je výsledková listina už zverejnená, tu sa zobrazí poradie žiakov podľa jednotlivých kategórií.

Pri žiakoch zo svojej školy uvidíte meno a priezvisko žiaka. Pri žiakoch ostatných škôl uvidíte iba iniciály mena.

Výsledok môžete poslať priamo aj svojim žiakom ako Správu v EduPage stlačením tlačidla Poslať výsledky súťažiacim:
Ako poslať žiakom informáciu o ich výsledku v Pytagoriáde?

Pokiaľ nejakého žiaka chcete vyradiť z výsledkovej listiny, postupujte podľa tohto návodu:
Ako označiť žiaka, ktorý nemá figurovať vo výsledkovej listine?

Ako zistím, či je žiak pozvaný do vyššieho kola súťaže?
Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu?

Viac návodov: Súťaže