Ako zistím, či je žiak pozvaný do vyššieho kola súťaže?

Niektoré súťaže nemajú určený postup do vyššieho kola automaticky podľa poradia, ale o počte postupujúcich rozhoduje organizátor vyššieho kola súťaže, napr. Pytagoriáda, KK MO, atď.

V takomto prípade musíte počkať s registráciou svojho postupujúceho žiaka na pozvánku od organizátora.

Ak organizátor vygeneroval vo svojom administračnom prostredí pozvánku, v module Súťaže vo Výsledkovej listine uvidíte v stĺpci Postupuje oznam postupuje a žiaka už viete zaregistrovať do vyššieho kola súťaže. Tlačidlo Registrácia sa zmenilo na zelenú farbu:

Ak vo Výsledkovej listine danej súťaže vidíte v stĺpci Postupuje oznam čaká na pozvánku, v tomto prípade pozvánka ešte nebola vytvorená a žiaka ešte neviete zaregistrovať do vyššieho kola súťaže. Tlačidlo Registrácia je hnedé:

Pri neúspešných riešiteľoch a pri nepozvaných súťažiacich vidíte v stĺpci Postupuje oznam nepostupuje. Tlačidlo Registrácia je hnedé:

Ako zaregistrujem postupujúceho žiaka do vyššieho kola súťaže cez výsledkovú listinu?
Organizátor - ako pozývať súťažiacich do vyššieho kola súťaže?

Viac návodov: Súťaže