Organizátor - ako pozývať súťažiacich do vyššieho kola súťaže?

Po prihlásení sa do administračného modulu kliknite na kachličku Výsledková listina.


Vyberte súťaž, kolo a kategóriu.

Po výbere kategórie sa pri úspešných riešiteľoch objavia tlačidlá zelené (palec hore) a hnedé (palec dole) vo fialovom poli pozvať:


Stlačením zeleného tlačidla (palec hore) pozývate daného žiaka do vyššieho kola súťaže. Ak naopak nepozývate tohto súťažiaceho do vyššieho kola, stlačte hnedé tlačidlo (palec dole).


Po potvrdení voľby sa zobrazí vytvorená pozvánka alebo odmietnutie tak, že v stĺpci Postupuje sa zmení text a farba poľa pre príslušný záznam:


Ak ste pozvali účastníka omylom, zrušíte pozvanie stlačením tlačidla palec dole. Alebo naopak, odmietnutie opravíte na pozvánku stlačením tlačidla palec hore.


Ako to vidia školy vo svojom EduPage?

Pri pozvaných súťažiacich je vo výsledkovej listine školy text postupuje v zelenom poli a zelené tlačidlo Registrácia. Pomocou tohto tlačidla môže učiteľ zaregistrovať žiakov do vyššieho kola súťaže.

Ak úspešný riešiteľ ešte nedostal od organizátora pozvánku do vyššieho kola, tak vo výsledkovej listine školy je text čaká sa pozvánka vo fialovom poli a tlačidlo Registrácia je hnedé.

Ako si zobraziť všetkých žiakov podľa počtu bodov (tj. zrušiť zoskupenie žiakov podľa škôl)?

Viac informácií: Prístup pre organizátorov