Ako poslať žiakom informáciu o ich výsledku v Pytagoriáde?

Cez EduPage môžete žiakom poslať správu o ich umiestnení v súťaži. V module Súťaže zvoľte Výsledková listina.
Ak chcete zobraziť len žiakov vašej školy, zaškrtnite políčko "Ukázať iba našich žiakov".

Stlačením tlačidla "Poslať výsledky súťažiacim" systém vygeneruje správy o umiestnení v súťaži.


Žiaci dostanú správu o svojom výsledku na webe i v mobilnej aplikácii.

Pokiaľ chcete poslať správu iba niektorým žiakom, zaškrtnite ich mená a stlačte Poslať výsledky žiakom.

Viac návodov:
Súťaže
Špecifiká pre súťaž Pytagoriáda