Súťaž iBobor - základné informácie

súťaže, iBobor

Aj v tomto školskom roku 2022/23 sa bude konať súťaž iBobor cez EduPage. Súťaž prebiehaťv škole pod dozorom učiteľov v týchto termínoch:

 • 7.11.2022: Kadeti
 • 8.11.2022: Drobci, Seniori, Nevidiaci SŠ
 • 9.11.2022: Benjamíni, Nevidiaci ZŠ
 • 10.11.2022: Juniori
 • 11.11.2022: Bobríci

  Súťaž prebieha od 7:30 do 15:00.

  Kategórie súťaže iBobor:

 • Drobec - 2.-3. ročník ZŠ
 • Bobrík - 4.-5. ročník ZŠ
 • Benjamín - 6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia
 • Kadet - 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta osemročného gymnázia
 • Junior - 1.-2. ročník gymnázií a stredných škôl, kvinta a sexta osemročného gymnázia
 • Senior - ostatní študenti stredných škôl a osemročných gymnázií
 • Nevidiaci ZŠ - slabozrakí a nevidiaci študenti druhého stupňa základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií
 • Nevidiaci SŠ - slabozrakí a nevidiaci študenti stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií

  Pred samotnou súťažou:

 • Vaši žiaci si vedia vyskúšať súťažné úlohy z minulých ročníkov.
  Žiak - ako si vyskúšam súťažné úlohy z minulých ročníkov?
 • Vaši žiaci vedia prejaviť záujem o túto súťaž. Táto informácia od žiakov vám poslúži ako pomoc pri výbere koho zaregistrovať do súťaže.
  Žiak - ako môžem prejaviť záujem o konkrétnu súťaž?
 • Pre uľahčenie komunikácie s organizátorom súťaže zadajte, prosím, koordinátora súťaže za vašu školu.
  Ako zadám pre súťaž kontaktnú osobu pre organizátorov a pre žiakov?
 • Odporúčame nastaviť už teraz žiakom kategóriu, v ktorej budú súťažiť.
  Ako zadám žiakom kategóriu, v ktorej budú súťažiť?
 • O spustení registrácie žiakov do hlavnej súťaže budeme informovať koordinátorov hromadným mailom.
  Ako zaregistrovať žiakov do súťaže iBobor?

  Špecifiká pre súťaže iBobor, Scratch Cup a Python Cup
  Viac návodov: Súťaže

  Linka na stránku organizátora súťaže iBobor: iBobor.sk