Ako zaregistrovať žiakov do súťaže iBobor?

súťaže, iBobor

Hlavná súťaž iBobor bude prebiehať tento školský rok v týždni 7. - 11.11.2022 od 7:30 do 15:00 podľa jednotlivých kategórií:

 • 7.11.2022 - Kadeti ( 8.-9. ročník ZŠ, tercia a kvarta OG)
 • 8.11.2022 - Drobci (2.-3. ročník ZŠ), Seniori (3.-4. ročník gymnázií a SŠ, septima a oktáva OG), Nevidiaci SŠ
 • 9.11.2022 - Benjamíni (6.-7. ročník ZŠ, príma a sekunda OG), Nevidiaci ZŠ
 • 10.11.2022 - Juniori (1.-2. ročník gymnázií a SŠ, kvinta a sexta OG)
 • 11.11.2022 - Bobríci (4.-5. ročník ZŠ)

  Najneskôr v deň súťaže zaregistrujte v EduPage svojich žiakov.

  Overte si či máte:

 • zadanú kontaktnú osobu pre organizátorov súťaže a svojich žiakov
  Ako zadám pre súťaž kontaktnú osobu pre organizátorov a pre žiakov?
 • nastavenú súťažnú kategóriu pre žiakov
  Ako zadám žiakom kategóriu, v ktorej budú súťažiť?

  Ak chcete zaregistrovať naraz celú triedu, kliknite na záložku Triedy v module Súťaže. V stĺpci Registrovaných / hlavná súťaž kliknite na na ikonku Pridaj a potvrďte zaregistrovanie celej zvolenej triedy do hlavnej súťaže:


  V nasledujúcom okne potvrďte alebo zmeňte kontaktnú osobu:


  Takto ste zaregistrovali zvolenú triedu do hlavnej súťaže a v pohľade Zoznam súťažiacich vidíte súťažný kód žiakov:

  Ak potrebujete zaregistrovať z triedy len vybratých žiakov, kliknite na záložku Zoznam súťažiacich, vyfiltrujte si triedu a označte si žiakov, ktorých chcete zaregistrovať:


  V nasledujúcom okne potvrďte alebo zmeňte kontaktnú osobu:


  A vybraných žiakov ste zaregistrovali:

  Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?
  Ako prihlásim (šikovného) žiaka do viacerých kategórií?

  Viac návodov:
  Špecifiká pre súťaže iBobor, Scratch Cup a Python Cup
  Súťaže