Ako pripojiť k témam svojho plánu výkonové štandardy?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Na čo slúžia štandardy v EduPage?

Ak ešte nemáte vytvorený plán, vytvorte si ho.
Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?

(Ak k predmetu neexistujú v EduPage výkonové štandardy Štátneho vzdelávacieho programu, môžete si vytvoriť školské štandardy: Ako si vytvoriť vlastné školské štandardy?)

Pri editovaní plánu nájdete tlačidlo "Priradiť štandardy" tu:

Nastavte sa na tému plánu a v zozname štandardov označte tie, ktoré chcete ku téme priradiť. Alebo to môžete urobiť jednoduchým potiahnutím (drag&drop).

Zmeny uložte.

Ak máte vo svojom pláne k téme priradené štandardy, potom môžete okrem svojich príprav vidieť aj všetky materiály, ktoré iní učitelia k tejto téme pripravili a zverejnili.