Kde nájdem úlohy zo súťaže iBobor v EduPage?

V EduPage sa nachádzajú testy i jednotlivé úlohy zo súťaže iBobor z predchádzajúcich rokov. Nájdete ich v štandardoch k predmetu informatika, v záložke Súťaže a testovanie.


Ak si rozbalíte konkrétnu kategóriu, v prvom priečinku sa nachádzajú celé testy. Zobrazia sa po zaškrtnutí priečinka.
Testy sú hotové, pripravené na pridelenie žiakom. Ako prideliť žiakom test na online vypracovanie?


V ďalších priečinkoch sa nachádzajú jednotlivé úlohy.


Tie môžete použiť napr. tak, že zopár zakliknete a pridelíte ich žiakom napr. na DÚ alebo ich pridelíte žiakom na hodine.
Ako vytvoriť test z otázok, ktoré sa nachádzajú v EduPage knižnici?


Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?

Viac návodov: Hotové učebné materiály (T5, T9 a EČ MS, súťaže, učebnice)