Ako triedny učiteľ zadá napomenutie pre slabý prospech?

prospech, napomenutie, rozhodnutie, slaboprospievajúci žiak

Slovenčina Čeština

V ľavom menu v časti "Vyučovanie" vyberte možnosť "Opatrenia/rozhodnutia".
Potom vpravo dole kliknite na "červené +"

Vyberte typ dokumentu "Napomenutie za zlý prospech od triedneho učiteľa".
Zadajte dôvod napomenutia a ostatné potrebné údaje. Vyberte žiaka, ktorého sa napomenutie týka. Kliknite "Uložiť".

Ak je rozhodnutie "Schválené", môžete ho vygenerovať. Vygenerovaný dokument sa automaticky aj zaeviduje v registratúre v osobnom spise žiaka.

Pozri aj:
Ako vytlačím a zaevidujem napomenutie/pochvalu/pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa?
Ktoré opatrenia má vlastne škola tlačiť?
Ako môže učiteľ podať návrh na napomenutie za slabý prospech vo svojom predmete?