Ktoré opatrenia má vlastne škola tlačiť?

Pozrime sa na 2 konkrétne príklady.

Príklad 1:
Škola sa rozhodne udeliť žiakovi “Pokarhanie od riaditeľa”.
Učiteľ/riaditeľ ho zadá bežným spôsobom v sekcii “Opatrenia, rozhodnutia”.
Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom

Tajomníčka alebo iná zodpovedná osoba vidí zoznam všetkých takýchto rozhodnutí zadaných učiteľmi/riaditeľom.
Klikne na vygenerovať – EduPage zaradí rozhodnutie automaticky do osobného spisu žiaka, priradí mu nasledujúce číslo záznamu v poradí a vygeneruje PDF.
Riaditeľ automaticky vidí tieto vygenerované rozhodnutia v module eGovernment v sekcii “Na podpis”. Svojim mandátnym cerifikátom ich elektronicky podpíše, ideálne všetky naraz cez hromadné podpisovanie.
Hromadné podpisovanie dokumentov

Tajomníčka sa pozrie na podpísané rozhodnutia. Rozhodnutia v podstate nie je potrebné tlačiť. Ak má rodič eschránku, rozhodnutie pošle elektronicky. Ak rodič eschránku nemá, môže vytlačiť listinný rovnopis a poslať ho poštou. Alebo využije službu CÚD: odošle rodičovi dokument ako keby eschránku mal. Štát dokument vytlačí, naobálkuje a doručí. V registratúre škola pri každom dokumente vidí, kedy bol rodičovi doručený. Okrem toho rodičia a žiaci vidia schválené opatrenie/rozhodnutie vo svojom EduPage konte.
Škola si môže rozhodnutia kedykoľvek pozrieť v EduPage.

Príklad 2:
Triedny učiteľ udelí “Pokarhanie od triedneho učiteľa”.
Zadá ho bežným spôsobom do EduPage.
Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom

Rodičia ho vidia a podpíšu. Škola vidí, že rodičia udelené rozhodnutie podpísali.
Rozhodnutie sa automaticky zapíše do spisu žiaka.

Ak učiteľ chce, môže ho vytlačiť a dať žiakovi aj osobne. Teoreticky ho škola môže poslať cez slovensko.sk aj rodičovi. Ak veľmi chce, môže ho učiteľ podpísať svojím občianskym. Otázka ale je, či v prípade "menej oficiálnych" dokumentov treba toto celé robiť. Nechávame na zvážení školy, či “pochvalu triednym za reprezentáciu triedy” nestačí iba poslať cez EduPage. Možno práve to, že ich netreba tlačiť, ale aj tak ich viete poslať žiakovi a jeho rodičom elektornicky, Vám umožní udeliť viacej takýchto menej formálnych pochvál/napomenutí. Dieťaťu to snáď pomôže. Samozrejme môžete použiť aj klasickú poznámku.
Rozhodnutia si nemusíte tlačiť. Kedykoľvek si ich viete pozrieť v EduPage. Rodičia a žiaci rozhodnutia vidia vo svojom EduPage konte.

Poznanie:

Výchovné opatrenia sa udeľujú takto lebo zákon tento postup vyžaduje. Možno to na prvý pohľad vyzerá, že krokov, ktoré treba spraviť je viac, ale ak by ste sa snažili zákonný postup dodržať klasicky, kde dokument vytlačím, podpíše ho riaditeľ, naobálkujem, idem na poštu a nakoniec ešte zaevidujem v registratúre, je to možno ešte komplikovanejšie. Navyše v klasickom postupe nie je nikde spomenuté, že nejako ste život papierov poletujúcich po škole museli organizovať.
V EduPage majú dokumenty v každom momente presne určený stav. Je jasné, čo sa s nimi má ďalej robiť, nezabudne sa na ne, nestratia sa a práca sa dá veľmi ľahko rozdeliť medzi viacero ľudí.