Ako môže učiteľ zadať poznámku zo správania žiakom v triede, ktorú neučí?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Zadať poznámku v triede, ktorú neučíte, môžete cez "rozšírený mód". Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok

Vyberte triedu a predmet - Správanie.

Ak nemáte možnosť vybrať inú triedu ako tie, ktoré učíte, obráťte sa na administrátora, ktorý môže dať všetkým učiteľom právo na zapisovanie známok, resp. poznámok zo správania. Ako pridať všetkým učiteľom právo na zapisovanie poznámok zo správania?