Čo je kredit v module platieb

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Thai

Kredit v module platieb

 • predstavuje rozdiel medzi prijatými platbami a predpísanými poplatkami zadanými v predpisoch,
  medzi platby sa počíta aj počiatočný kredit z predpisu

 • kredit treba čítať vždy v súvislostiach k vybraným predpisom a ich dátumom splatnosti, podľa toho treba v 'Prehľade platieb používateľov' správne zvoliť 'obdobie od - do'.

 • kredit sa vypočíta ako:
  Súčet platieb zaplatených za vybrané predpisy s dátumom prijatia pred koncom vybraného obdobia
  - (mínus)
  Súčet poplatkov z vybraných predpisov s dátumom splatnosti pred koncom vybraného obdobia  Rozdielny kredit v module platby a v module školská jedáleň

  Kredit v module 'platby' a 'školská jedáleň' k rovnakému dátumu sa môže často líšiť.

  Je to preto, lebo:
  - kredit v platbách k dátumu zahŕňa prijaté platby a predpísané poplatky (predpis obsahuje poplatky na jednotlivé mesiace)
  - kým kredit v jedálni k rovnakému dátumu zohľadňuje prijaté platby a 'prejedené dni', ktoré zvyčajne nie sú celý predpis na mesiac

  Kredit v platbách je preto vyšší (nižší) ako kredit v jedálni, ak dátum splatnosti predpisu pre jedáleň pre daný mesiac je neskorší (skorší) ako dátum, ku ktorému je kredit zobrazený.

  Viac v návode: Čo je kredit v školskej jedálni
  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby