כיצד לנקות את המטמון ביישום?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

לחץ על הסמל EduPage בפינה השמאלית העליונה.
הגדרות היישום נמצאות מאחורי חשבון EduPage ורשימת הפונקציות.
בקטע "הגדרות", בחר "נקה" ולאחר מכן "נקה את הנתונים השמורים שלי".