Nastavenia mobilnej aplikácie

Slovenčina Mobilná aplikácia EduPage
Slovenčina Ako zmeniť jazyk mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Notifikácie na zariadeniach Xiaomi
Slovenčina Ako zapnúť zvukové notifikácie prichádzajúcich správ?
Slovenčina Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
Slovenčina Prehľad DÚ a upozornenie na zajtrajšie úlohy
Slovenčina Ako si nastaviť, ktoré typy notifikácií dostávať a či ich dostávať so zvukom
Slovenčina Možnosti nastavenia notifikácií o zadanom chýbaní v mobilnej aplikácii
Slovenčina Nastavenie zvukových notifikácií v mobile pre aplikáciu EduPage