Žinutė man / mano namų darbo priskyrimas pasimetė

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania

Jei manote, kad žinutė jums ar namų darbo priskyrimas kažkaip pradingo, tikriausiai juos pažymėjote kaip „atliktą“ (galbūt per klaidą). Šio tipo pranešimai / namų darbai sąraše nerodomi.

Kad visi pranešimai / namų darbai būtų rodomi sąraše, viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite tris taškus ir pažymėkite funkciją „Rodyti atliktus“. Pranešimai „Atlikta“ pažymėti žaliu paukščiuku.

Galite pažymėti pranešimą kaip atliktą, pastumdami jį į šoną arba spustelėdami pranešimą ir paspausdami „Atlikta“ stačiakampį.