Kde nájdem domáce úlohy?

Slovenčina Čeština

DÚ v mobilnej aplikácii

Stlačte dlaždičku Úlohy/písomky.


Žiak vidí v záložke Úlohy/Písomky zoznam zadaných domácich úloh, testov, projektov či pridelených prezentácií a študijných materiálov.
Tento zoznam je usporiadaný podľa dátumu, ku ktorému treba úlohu, test či projekt vypracovať.


V zozname úloh môžete filtrovať, tj. zobraziť napr. len domáce úlohy stlačením príslušnej ikony. Takisto môžete v zadaniach vyhľadávať.
Pokiaľ nemáte vybratú kontrétnu hodinu, zobrazujú sa vám DÚ, testy atď. zo všetkých predmetov.


Ak si vyberiete konkrétny predmet, vidíte len zadania z toho predmetu.

Ako si na webe zobrazím len DÚ alebo testy z konkrétneho predmetu?
Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Žiak - ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?