Ako si na webe zobrazím len DÚ alebo testy z konkrétneho predmetu?

Keď sa žiak prihlási do EduPage cez webové rozhranie a klikne na kachličku DÚ/písomky,


zobrazia sa úlohy a zadania zo všetkých predmetov.


Ak si v ľavom hornom rohu vyberie konkrétnu hodinu, zobrazia sa len zadania z tejto konkrétnej hodiny.

Viac návodov: Domáce úlohy