Administrátor/učiteľ - prepínanie medzi učiteľským a administrátorským kontom

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Na mnohých školách funguje niektorý z učiteľov zároveň ako administrátor EduPage.
Ako dať učiteľovi administrátorské práva?

Ak si nastavíte učiteľa ako administrátora a chcete sa prepínať medzi učiteľským kontom a administrátorským, nie je potrebné odhlasovať sa a znova sa prihlasovať.

Stačí sa prepnúť tu:

Ak sa prvýkrát prepínate z učiteľského konta, je potrebné zadať administrátorské heslo. Potom to už nie je potrebné.

Viac návodov: Prihlásenie - učiteľ