מנהל/מורה – דילוג/מעבר בין חשבון מורה למנהל מערכת

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

בבתי ספר רבים אחד המורים הוא גם מנהל מערכת EduPage.

כיצד להעניק זכויות מנהל למורה

אם אתה משתמש בחשבונות של המורה ושל מנהל המערכת, אינך צריך לצאת מחשבון אחד ולאחר מכן להיכנס לחשבון האחר.
פשוט דלג/עבור בין החשבונות שלך כאן:

בעת מעבר מחשבון המורה לחשבון המנהל בפעם הראשונה, הזן את סיסמת מנהל המערכת. אין צורך להזין את הסיסמה בעתיד.