הוסף את שינוי חדר הלימוד למילוי מקום/החלפה מקוונת

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

אם המורים הקצו את שינוי חדר הלימוד ביומן הכיתה , אז מנהל המערכת יכול להוסיף את החלפה ולפרסם אותה באינטרנט.

כצעד הראשון אנו ממליצים להקים סוג חדש של מילוי מקום כמו "שינוי חדר לימוד".

לחץ על האירוע שנה חדר לימוד , ולאחר מכן על הוסף -> חילוף ואשרר בלחיצה על "אישור".

כל חדרי הלימוד שנוספו יסומנו בצבע הירוק כ"בוצע ".

אתה יכול לערוך או למחוק את השינויים בחדר הלימוד, ואתה יכול לתת להם להישאר ירוקים .בשלב הבא פרסם את החלפה.

התלמידים יקבלו הודעה על השינויים ולא יהיה להם תרוץ על כך שלא עודכנו.