Vytvorenie poznámky pre určitý deň

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Pre každý deň môžete vytvoriť poznámku, kde môžete špecifikovať niektoré ďalšie pokyny pre študentov a učiteľov, alebo kde môžete napísať niektoré veľmi komplikované záležitosti.

V menu "Hlavný" kliknite na ikonku "Nástroje":


Táto poznámka sa potom zobrazí v suplovaní na stránke školy aj v tlačených reportoch.