Patvirtinimas

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Galite įrašyti patvirtinimus (informaciją, kokius dalykus mokytojas turi teisę vesti. T.y. mokytojas gali turėti patvirtinimą, kad, pavyzdžiui, fizinio lavinimo mokytojas dar gali vesti ir geografiją).
Pasirinkite Nustatymai, Patvirtinimas ir paspauskite mygtuką Pridėti :

Čia galite įrašyti pavadinimą ir sutrumpinimą arba jį automatiškai įrašys programa, pagal pasirinkto dalyko pavadinimą.

Iš dalykų sąrašo pasirinkite vieną ar daugiau dalykų:

Pridėkite mokytojus :

Jei reikia, taip pat galite nurodyti klasių lygius arba metus.
Ši informacija padės lengviau nustatyti tinkamą mokytoją pavadavimui.