הגדרת הסיבות להיעדרות

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

בכל פעם שהמורה נעדר, אתה יכול לציין מדוע הוא נעדר. זה נקרא "הסיבה של היעדרות". התוכנה יכולה ליצור סיכום חודשי של מי שנעדר, מספר הפעמים שנעדר ומה היו הסיבות שלו להיעדרות.

לאחר שאתה מגדיר את המורה הנעדר, אתה יכול לבחור את הסיבה של היעדרות: