Ako zobraziť v suplovaní aj osobné rozvrhy učiteľov (MŠ, ŠKD, krúžky, ZUŠ)?

Slovenčina Čeština

Aby sa v suplovaní objavili aj hodiny z osobných rozvrhov učiteľov, napr. hodiny v MŠ, ŠKD, ZUŠ alebo krúžky, je potrebné zaškrtnúť v rozšírených nastaveniach možnosť zobraziť v suplovaní aj osobné rozvrhy učiteľov.


Potom je možné pridať do suplovania aj učiteľku v ŠKD.

Viac návodov: Suplovanie v ŠKD