Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?

Slovenčina Čeština

Potrebujete rozdeliť suplovanie za chýbajúcu vychovávateľku od 12:00 - 17:00 medzi dvoch kolegov.

Najskôr pridajte chýbajúcu vychovávateľku medzi chýbajúcich učiteľov.

Dvojklikom nastavte, že vyučovanie odpadlo.

Cez Nástroje/Pridaj novú hodinu - pridajte hodinu pre prvého suplujúceho učiteľa.

Prvý učiteľ bude suplovať od 12:00 - 15:00. Vyberte predmet - krúžok, prvého suplujúceho učiteľa, triedu. Pri čase zvoľte časový interval a zadajte odkedy dokedy bude suplovať.

Podobne zadajte aj druhého suplujúceho učiteľa, ktorý bude suplovať od 15:00 - 17:00.

Ako dostať do suplovania vychovávateľku z ŠKD alebo vedúceho krúžku?
Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?
Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?